Cornelis Laurens "Kees" Oversier
Vul een subtitel in

Cornelis "Kees" L Oversier in 1940
Cornelis "Kees" L Oversier in 1940

Mei 1940

Op 10 mei 1940 was vaandrig C.L. Oversier gelegerd in de buurt van Vliegveld Ockenburg bij Loosduinen. Hij was op slechts 19-jarige leeftijd vaandrig en sectiecommandant van het 1e bataljon Grenadiers. Hij werd die morgen uit zijn slaap gewekt door vliegtuigen en meldde zich bij zijn compagnie. Zij rukten op naar vliegveld Ockenburg om de daar gelegerde depottroepen te ondersteunen in een totaal onoverzichtelijke situatie.

400 Duitse parachutisten en luchtvaarttroepen hadden gelegenheid gezien op het vliegveld te komen en wisten het vliegveld te veroveren en verspreidden zich in de omgeving van het vliegveld. De Grenadiers en Jagers kregen de order om het vliegveld te heroveren. Onderweg kwam het tot hevige vuurgevechten en moest de 19-jarige Oversier ineens 2 secties (60 man) aanvoeren tgv het zwaar gewond raken en afvoeren van zijn compagnie's commandant. Op 11 mei rukte Oversier met zijn mannen verder op richting het vliegveld en zij wisten het samen met andere onderdelen van Grenadiers en overgebleven Depottroepen op de Duitsers te heroveren.
Die avond kreeg Oversier opdracht om de Belvedère bij het vliegveld te veroveren waar Duitsers zaten. Zij wisten ook deze heuvel in te nemen.

Op 12 mei kreeg Oversier opdracht om samen met de Jagers het bosachtige gebied rond het vliegveld vrij te maken van Duitsers. Dat is gelukt. De Duitsers lieten allerlei spullen achter en ook hun gesneuvelden die soms dood in de bomen hingen. Zij verspreidden zich in de richting van Wateringen

Ondanks hun heldhaftige optreden kregen Oversier en zijn mannen te horen dat er was gecapituleerd als gevolg van het hevige bombardement op Rotterdam. Voor veel mannen was dit moeilijk of niet te verwerken na alles wat zij hadden gedaan en gezien. Voor zijn heldendaden werd de heer Oversier koninklijk onderscheiden met het Bronzen Kruis. Aanvankelijk was de heer Oversier voorgedragen voor de Militaire Willemsorde 4e klasse, maar omdat er waarschijnlijk teveel aanvragen in behandeling waren is dit omgezet.

1943

Terwijl Oversier aanvankelijk werkte voor Unilever en later"Holland van 1859" dook hij van maart 1943 tot januari 1944 onder bij boer Neggers in Middelbeers omdat hij weigerde zich als krijgsgevangene te melden. Een straatarm boerengezin. Toen kon hij een Ausweis via Boskalis krijgen en zodoende kon hij naar Dordrecht terugkeren.  Oversier kwam via de luchtbescherming waar hij lid van was langzaam in het verzetswerk terecht.

1944

Eind 1944 werd Oversier sectiecommandant van 3 groepen a 10 man Binnenlandse Strijdkrachten(3e compagnie o.l.v. Piet Camman). Dit was het strijdend gedeelte (BS-SG). De BS was in september 1944 opgericht in de Wilhelminakerk onder leiding van Pieter Leendert Kooiman en Gerard van Twist en enige anderen.

Oversier en zijn mannen hielden zich bezig met allerlei verzetswerk, ook met het verzamelen van voedsel en brandstof. Er werd geoefend met stenguns in de HTS en bij Oversier thuis.  Onder leiding van BS commandant Kommers werd een overval gepleegd op een foute boer in Bleskensgraaf en werden o.a. vele kazen buitgemaakt.  Ook de Dordtse zeehaven werd met een bezoek vereerd. In deze haven lagen veel kolen van Boskalis en ook dit leverde een goede buit op die ten goede kwam aan ouden van dagen die het toen erg zwaar hadden door de koude. Levensmiddelen werden onder de BS verspreid en aan het armenhuis gegeven die voor de verdere verspreiding zorgden bij de allerarmsten. Verder werden er nog moffenklemmen (kraaienpoten) gemaakt en verspreid.

Oversier beleefde nog enige spannende momenten in deze periode. Bij een wapentransport met handgranaten vanaf een boot over de Boogjes kwam een granaat tot ontploffing in de tuin van zijn helper Kees Alblas. Kees was de broer van MI6 agent Aart Alblas, koninklijk onderscheiden met de MWO. Verder verdeelde Oversier wapens afkomstig van droppings en had zelf nog een FN pistool.

De bij Oversier ondergedoken Amerikaanse piloot Grover P Parker werd gezocht door de Duitsers en op een dag kwamen er Duitsers aan de deur om de weg te vragen. Dit liep allemaal goed af.
In oktober 1944 werd Oversier door BS commandant Kooiman gevraagd om Parker in huis te nemen. Parker was met zijn Lightning boven Breskens neergeschoten. In Dordrecht wist hij aan de Duitsers te ontsnappen. Na 2 weken werd Parker opgehaald door de Sliedrechtse KP van "Lange Jan" die een woonark hadden in de Brabantse Biesbosch. Na de bevrijding werd Parker ingezet in Japan. Parker wist 3 keer aan de vijand te ontsnappen. Oversier kreeg een Amerikaanse onderscheiding van Eisenhower, maar hoorde van Parker nooit meer iets. Oversier gaf hem zijn eigen kleren, kleding was bijna niet te krijgen in die tijd.
Ook heeft Oversier een gedeserteerde Pool uit het Duitse leger via Kop van "t land naar de Biesbosch gebracht. Door onder meer deze acties heeft hij ook een citatie van de Air Chief Marshall Allied Forces gekregen

Op 24 oktober 1944 liep Oversier naar het huis van BS-BT commandant Kommers, op de hoek Burgemester de Raadtsingel en Dubbeldamseweg om mouwbanden op te halen. Zijn vrouw zei dat haar man pas om 12.00 thuis zou zijn. Oversier besloot even bij Dr.Bol, die aan de overkant woonde, te wachten en om 12.00 werden het Duitse hoofdkwartier en bij toeval de woning van Kommers door de Engelsen gebombardeerd. Er was enige consternatie bij de BS want men wist dat Kommers een koffertje had met allerlei namenlijsten en gegevens over het verzet. Kommers had dit alles nooit op papier mogen zetten. Verschillende jongens van de BS gingen in de puinhopen zoeken naar het koffertje omdat Kommers omgekomen was. Kommers was zelf betrokken bij de voorbereidingen van het bombardement en volgens BS lid Chris Stijns heeft Kommers dit koffertje een dag voor het bombardement bij de vader van Chris gebracht. Vader Stijns zat met het koffertje in zijn maag en Stijns lichtte zijn eigen sectiecommandant in en kreeg een half bankbiljet. Het koffertje werd opgehaald door een jongen die de andere helft kon tonen. Uit nieuwsgierigheid is Stijns er achteraan gelopen. Het koffertje werd gebracht bij apotheker Bouma, een BS commandant en opvolger van Kommers.

In het boek "De Binnenlandse Strijdkrachten" (museum 1940-1945) staat dat Oversier de opdracht kreeg de ondergedoken burgemeester Bleeker op te sporen en naar Dordrecht te brengen. Dit is onjuist. Oversier heeft Bleeker weggebracht naar zijn onderduikadres. Het is dus precies andersom.


1945 en daarna

Na de bevrijding was Oversier o.a. als tolk werkzaam bij de Engelse Field Security en was hij betrokken bij het onderzoek naar stay-behind netwerken van de Duitsers (Weerwolf);. Daarna meldde Oversier zich voor de oorlog in Nederlands Indië. Hij zwierf vanaf augustus 1945 door allerlei omstandigheden een half jaar rond tot hij zich bij zijn onderdeel kon melden.
Hij werd in maart 1946 aangesteld als hoofd van de Gevechts-Inlichtingen en Veiligheidstroepen van de Tijgerbrigade in Semarang. Hij nam daar het inlichtingenwerk over van de Engelsen en werd ingewerkt door kapitein Yap. Hij werd er benoemd tot 1e Luitenant en ontving uit handen van kolonel van Langen het Bronzen Kruis voor zijn heldendaden tijdens de meidagen 1940. Dit was een grote ceremonie waar de troepen voor waren aangetreden. Oversier is nog met Engelse Para's en Gurkha's de gevangenenkampen af geweest om mensen die er gevaar liepen weg te halen.

Ook hier ontsnapte Oversier meerdere malen aan de dood na een aanrijding met een karbouw en het ontploffen van een mijn. Na zijn dienst kwam Oversier te werken voor de Shell en hielp nog een Amerikaanse familie met het zoeken naar hun gesneuvelde zoon. Oversier heeft in die laatste periode veel gewelddadige incidenten meegemaakt in Indonesië. Hij heeft het allemaal overleefd.

Oversier is als reserve officier altijd betrokken gebleven bij defensie en eindigde als reserve-majoor. Hij doorliep verschillende vervolgopleidingen waaronder op de SMID (spionnenschool) te Harderwijk. Hij maakte vervolgens verder carrière in het bedrijfsleven.

Vaandrig Cornelis laurens Oversier
Vaandrig Cornelis laurens Oversier
De familie Neggers die een schuilplaats gaven aan Oversier (rechts op foto)
De familie Neggers die een schuilplaats gaven aan Oversier (rechts op foto)
Onderduikhol voor nood bij de familie Neggers. (1943)
Onderduikhol voor nood bij de familie Neggers. (1943)
Als Officier bij de Binnenlandse strijdrachten. C.L. Oversier (L) en daarnaast zijn echtgenote en zijn broer Tom
Als Officier bij de Binnenlandse strijdrachten. C.L. Oversier (L) en daarnaast zijn echtgenote en zijn broer Tom
Voordracht voor de Militaire Willems orde
Voordracht voor de Militaire Willems orde

Jouw titel komt hier

Vul een subtitel in