Vul een subtitel in

De Binnenlandse Strijdkrachten


Rond de invasie van 1944 gingen de geallieerden er toe over om de gewapende verzetsgroepen in Europa de status van geregelde troepen te geven. Ook het Nederlandse gewapende verzet werd geacht zich te voegen bij de geallieerde strijdmacht.

Op 2 september 1944 meldde koningin Wilhelmina via Radio Oranje dat zij prins Bernhard tot "bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten" had benoemd en dat de prins zodoende de leiding op zich nam van het gewapend verzet. Op 5 september 1944 waren de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) op papier een feit.

De Binnenlandse strijdkrachten waren een samenvoeging van de 3 grootste gewapende verzetsorganisaties, de Ordedienst (OD), de Landelijke Knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV). Deze verzetsgroepen kregen het bevel samen te werken om zodoende een groot verzetsleger te vormen. Aangezien er in Dordrecht geen RVV bestond, werden er vele leden van de LO en de Trouwgroep bereid gevonden om toe te treden tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Vanuit de Trouwgroep werd Gerard van Twist plaatsvervangend districtscommandant.

Het verzetsleger kwam op papier van de grond, maar de onderlinge rivaliteit tussen de groepen bleef bestaan en een echte eenheid is het nimmer geworden. Daarbij speelde ook het probleem dat onbetrouwbare elementen en zelfs zware collaborateurs zich in wisten te dringen in de Dordtse BS om hun naam meestal met succes te "zuiveren".

In Dordrecht kwam er een commandant Binnenlandse Strijdkrachten, deurwaarder Kommers. Kommers kwam al snel om bij het bombardement van 24 oktober 1944. Dit bombardement had hij zelf mede voorbereid. De BS was opgedeeld in een "strijdend gedeelte" (BS-SG) en het "niet strijdend gedeelte" genaamd de bewakingstroepen (BS-BT). In Dordrecht was dit de oude OD. Beide gedeeltes kregen uiteindelijk weer een eigen districtscommandant in de persoon van P.L.Kooiman(BS-SG) en "Charlie" Bouma (BS-BT).Het district Dordrecht viel onder het gewest 14 (Zuid Holland Zuid) met het hoofdkwartier in Rotterdam.Hier was gevestigd de gewestelijk commandant BS-SG en een gewestelijk commandant BS-BT.

In Dordrecht werd door de BS het belangrijke initiatief genomen tot het oprichten van de BS-perssectie onder het commando van de verzetsman en journalist Wim Waalwijk. Medewerkers waren de verzetsmensen Chris Stijns (fotograaf), Henk van Liempd (journalist) en enkele anderen. Hun taak was het produceren van illegale bladen en het vergaren en verspreiden van nieuws. Ook was hun taak het vastleggen van het eventueel veilig stellen van de bruggen door de BS als de bevrijding kwam. Dit bleek niet nodig. Ondertussen werden door Chris Stijns, nu 94 jaar, vele foto's gemaakt van de bombardementen en de soms letterlijk wegterende bevolking tijdens de hongerwinter. Enkele van deze foto's zijn de hele wereld over gegaan. De bedoeling van het met gevaar voor eigen leven nemen van de foto's was het vastleggen voor de latere generaties. De meeste foto's zijn nooit gepubliceerd omdat de inhoud te schokkend is. Stijns wist in de fotozaak van Du Parant, waar hij werkte, belangrijke foto's van een Duitse frontfotograaf te stelen en zorgde ervoor dat de Duitser ook zijn fiets nooit meer terug zag. De foto's zouden die avond gebruikt worden voor een stafvergadering in Merwesteijn, waar de verdediging van Dordrecht besproken zou worden. De Duitser miste 3 foto's en kwam ook nog eens te laat op de vergadering opdagen met de resterende foto's. De Duitser vertelde aan Stijns dat hij erg op zijn donder had gehad. De foto's van de Duitser kwamen via Wim Waalwijk de volgende dag bij de Canadezen terecht en Stijns kreeg na de oorlog een bedankje voor deze belangrijke foto's van bunkers en Flak bij de Moerdijkbruggen. De belangrijkste inlichtingen en nieuwsberichten die de leden van de sectie verzamelden, kwamen via Wim Waalwijk binnen een dag bij de Canadese geheime dienst terecht. De illegale pers was zeer belangrijk voor het informeren en mobiliseren van de bevolking. Het gaf de mensen soms de moed om iets te ondernemen tegen het regime.

copyright Max van Pelt Stichting (2012)

Bronnen:

- "Verzet in en om Dordt' door Kors van Loon.

- "De binnenlandse strijdkrachten" Door Ojen.

- "De balans van Verzet in en om Dordt" door G.J. de Vries

- Interview met dhr. Chris Stijns, lid perssectie BS (2012)


Medaillon geschonken aan museum 19401945 door verzetsstrijdster Diet Kloos. Het is een kunstwerk ter nagedachtenis aan Jan Kloos van de leden van 1cie BS-SG van de "sectie Jacob". De sectiecommandant was Jan de Graaf. Diet was hoofdkoerierster van deze sectie. (copyright M.Leentvaar 2012)

Museum Stichting AWMM forteiland IJmuiden, met dank aan Nico van Gijn