Vul een subtitel in

De Geheime Dienst Nederland (inlichtingendienst)


De GDN kwam voort uit de niet gearresteerde leden van de verzetsgroep Albert. De groep Albert was een inlichtingennetwerk van de Ordedienst. Dit netwerk werd op 20 juli 1943 grotendeels opgerold door toedoen van de V-Mann Anton van der Waals. Verzetsman Joep Jansen wist met enkele collega illegalen aan arrestatie te ontkomen en begon meteen met het opzetten van een nieuwe inlichtingendienst. Begin oktober 1943 gaf Jansen zijn inlichtingendienst de naam Geheime Dienst Nederland.

Het hoofdkwartier kreeg de naam Centraal Bureau (C.B.) Nederland werd opgedeeld in regio's of rayons en elke regio kreeg een eigen bureau en eenbureauhouder. Via koeriers werden de gegevens via een vaste route naar het C.B. gebracht te Amsterdam. Het C.B. zorgde voor het overseinen en overbrengen van de berichten naar Bureau Inlichtingen in Londen en later Eindhoven. Tevens gaf de GDN berichten door aan verschillende verzetsgroepen. Rotterdam, Dordrecht en Zuid Holland vielen onder de Westroute.

De bureauhouder in Rotterdam kreeg de vaste naam "Eduard" achtereenvolgens waren de heren F.M. Beukers en de student aan de zeevaartschool A.M. Overwater en D.P. Rietkerk hier bureauhouder. De heer A.M. Overwater (Eduard 2) bouwde bureau Rotterdam uit tot de grootste van alle bureau's. Bureau Rotterdam had meer dan 100 medewerkers.

Volgens het boek "De Geheime Dienst Nederland", geschreven door W.G.Visser, was het bureau Dordrecht, dat ook de regio Zuid Holland Zuid omvatte eerst bemand door ene "Arend". Vermoedelijk was dit de schuilnaam van dhr.van Es. "Arend" was eerst werkzaam in Groningen, dit duurde tot midden 1943. In Dordrecht wist "Arend" een kleine kring van medewerkers rond zich te verzamelen. In januari 1944 werd de gehele groep opgepakt. De oorzaak van de arrestaties is tot nu toe niet bekend.

De chef van de Westroute, waar Dordrecht onder viel, kwam medio 1943 in contact met Bob Schotel uit Zwijndrecht (Louis). Schotel werd hierna bureauhouder te Dordrecht. Deze jonge stuurman der koopvaardij bleek een van de beste bureauhouders en hij gaf veel berichten door. Zijn laatste bericht was van 26 april 1945. Schotel was ook nog verantwoordelijk voor de frontspionage, die rond die tijd een belangrijk deel van het grote rayon omvatte. De plaatsvervanger van Schotel, genaamd Louis 2, volgde hem op als bureauhouder toen de frontspionage door de oorlogshandelingen te veel tijd ging vergen. Schotel bleef wel toezicht houden op het bureau Dordrecht. Na de bevrijding werd hij koninklijk onderscheiden met de bronzen leeuw. Bob Schotel werd slechts 35 jaar, hij overleed in Schotland op 9 januari 1957.

Verdere medewerkers waren; mevrouw D.V. Karreman, naaste medewerkster en later echtgenote van Schotel. Ook de verzetsman Luc Kuijper was nauw betrokken bij de GDN te Dordrecht. Van de zaken waar bureau Dordrecht aan werkte is tot nu toe weinig bekend.

Bronvermelding:

- "De Geheime Dienst Nederland" door W.G. Visser,1989

- Vraaggespreken M.Leentvaar met dhr. A.M. Overwater "Eduard 2", 2013

- Diverse telefoongesprekken tussen M.Leentvaar en dhr. A.M. Overwater "Eduard 2", 2013

- Guerillia in Rotterdam door van der Pauw, 1995

M.Leentvaar (2013)