Vul een subtitel in

Jan Kloos


Jan Kloos (7-5-1919 - 30-1-1945)

Dordtenaar Jan Kloos was tijdens de Duitse bezetting student biologie en moest van de Duitsers de zogenaamde loyaliteitsverklaring tekenen. Dit weigerde Kloos en zodoende moest hij zijn studie afbreken. Een betrekking bij de plantenziektekundige dienst te Wageningen bood uitkomst. In 1943 werkte Kloos voor het Wageningse verzet.

Door de oorlogshandelingen moest hij terugkeren naar Dordrecht waar hij lid werd van de illegale organisatie Ordedienst (OD).

In oktober 1944 is Kloos samen met Bob Seyn gaan werken voor de inlichtingendienst van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en de 1cie BS-SG, de "sectie Jacob".

Tevens werd Kloos opgenomen in de illegale inlichtingendienst "groep Albrecht".

Samen met zijn vrouw Diet Kloos Barendrecht hield hij zich bezig met het verzamelen van inlichtingen over geschutsopstellingen, troepen- en treinbeweging en dergelijke. Ook verspreidde Kloos met zijn echtgenote illegale lectuur.

Als gevolg van zijn illegale werk is hij samen met zijn vrouw door de Dordtse politie gearresteerd in de nacht van 8 op 9 december 1944. Het echtpaar Kloos was op dat moment 2 weken getrouwd. Bij hun arrestatie was de Dordtse politieman en wegens oorlogsmisdaden veroordeelde Harry Evers betrokken.

Na een nacht te hebben doorgebracht in het Dordtse huis van bewaring wordt het echtpaar zonder te zijn verhoord overgebracht naar de Utrechtse gevangenis aan het Wolvenplein.

Jan Kloos wordt hier zeer ernstig met een zweep mishandeld en raakt hierdoor meer dan vijf maal bewusteloos. Hierna wordt zijn vrouw Diet Kloos met hem geconfronteerd.

Elders op deze site vertelt Diet Kloos zelf haar verhaal.

15 december 1944 worden Jan en Diet Kloos beiden ter dood veroordeeld wegens spionage

Jan Kloos werd 15 januari 1945 naar de gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam gebracht. 30 januari werd hij samen met zijn vriend Leen Reidsma en andere verzetsstrijders gefusilleerd op een terrein van een voormalige rozenkwekerij, hij werd 26 jaar.

Jan Kloos en Leen Reidsma liggen beiden begraven op de erebegraafplaats Bloemendaal.

De vrouw van Kloos is uiteindelijk vrijgelaten en pakte haar illegale werk weer op, onder andere als hoofdkoerierster van de "sectie Jacob" van de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten.

Bronnen:

. Gesprekken tussen Diet Kloos en M.Leentvaar

-Brief van Kors van Loon aan Diet Kloos (1948)

-"De balans van verzet in en om Dordt" door G.J. de Vries (1983)

https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/Dbase/Biografie_K/Jan_KLOOS.html

© 2012 M. Leentvaar

ullen...

Jan Kloos