Vul een subtitel in

Leen Reidsma

Leendert "Leen" Reidsma (Velsen 5-2-1919 - Amsterdam 30-1-1945)

Geloof: Nederlands Hervormd

Leen Reidsma was student scheepsbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft. Aangezien studenten van de bezetter een verklaring moesten tekenen dat ze zich loyaal zouden op stellen tegenover de bezetter besloot Reidsma onder te duiken.

Op 1 november 1943 werd Reidsma bij een straatcontrole door de politie gearresteerd en gevangen genomen. Hierna kwam hij in de gevangenis te Scheveningen terecht. Na twaalf dagen gevangen te hebben gezeten, werd Reidsma gedwongen tewerkgesteld bij de scheepswerf " De Biesbosch". Deze werf werkte voor de Duitse oorlogsmachine.

In de zomer van 1944 werd Reidsma opgenomen in de illegale inlichtingendienst "groep Albrecht". Hij was verkenner van deze groep en hij bracht Duitse stellingen in kaart en verzamelde allerlei inlichtingen.

Toen in september 1944 de Binnenlandse Strijdkrachten werden opgericht werd Reidsma ook daarin opgenomen en wel in het strijdend gedeelte. Vanaf oktober 1944 bracht Reidsma het illegale blad "De Vrije Pers" rond. Dit blad kwam ook uit in een Dordtse editie.In deze periode hield Reidsma zich ook bezig met hulp aan ondergedoken spoorwegstakers door voor hen geld in te zamelen.

Als gevolg van verraad werd Reidsma op 30 november 1944 in Dordrecht gearresteerd door de Dordtse politieman en oorlogsmisdadiger Harry Evers, die (net als Reidsma) door de verzetsleiding was opgenomen in de Binnenlandse Strijdkrachten en de groep Albrecht.

Er is nog altijd geen verklaring gevonden voor het feit dat Evers ( die "het verzet" zoveel tips zou hebben gegeven) zijn "verzetscollega" Reidsma niet heeft gewaarschuwd. In een gesprek met verzetsman Hendrikse geeft Evers toe Reidsma te hebben gearresteerd. Evers verklaarde "Vijf minuten voor de arrestatie kregen wij opdracht." "Wij konden hem niet meer bereiken." Hieraan voegde Evers toe; "Het was geen jongen van ons, dus in godsnaam dan maar..."

Na zijn arrestatie werd Reidsma overgebracht naar de het Huis van Bewaring aan het Wolvenplein in Utrecht. Hier werd Reidsma mishandeld. Verzetsstrijdster Diet Kloos zag Reidsma in de gevangenis nog een keer op de gang lopen, zijn hoofd was kaalgeschoren en zijn gezicht was bont en blauw.

Diet Kloos vertelde mij het volgende: "Tijdens mijn verhoren werd het mij al eerder duidelijk dat Leen Reidsma mogelijk gepakt was, omdat onze verhoorders al over informatie beschikten die alleen wij kenden."

Hierna is Reidsma overgeplaatst naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam.

Op 30 januari 1945 is Reidsma samen met verzetsman Jan Kloos en enkele anderen gefusilleerd aan de Amsteldijk op het terrein van een voormalige rozenkwekerij.

Er zijn nog veel vragen onbeantwoord in deze zaak. Wat is de reden dat de schrijver van "Verzet in en om Dordt" en medeschrijver van "Het grote gebod", Kors van Loon juist voor het proces Evers ongevraagd een brief (op papier van de stichting 40-45) schreef aan Diet Kloos waarin hij de gefusilleerde Reidsma belasterde? Jan en Diet Kloos zouden zijn gearresteerd omdat Reidsma hun namen en adressen in zijn zakboekje zou hebben genoteerd. Dit verhaal duikt ook weer op onder de foto van Kloos in "het grote gebod".

Dit verhaal van het zakboekje is zeer onwaarschijnlijk omdat Reidsma wekelijks bij het echtpaar Kloos over de vloer kwam. Ook was het volgens Diet Kloos voor een geheim agent een doodzonde om dergelijke gegevens te noteren. Reidsma was juist altijd op zijn hoede.

Belangrijk is in dit verband te vermelden dat van Loon er mede voor verantwoordelijk was dat de politieman en jodenjager Evers werd opgenomen in de ondergrondse als stafofficier van de Binnenlandse Strijdkrachten met alle gevolgen van dien voor andersdenkende verzetsmensen.

Bronnen:

https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/Dbase/Biografie_R/Leendert_REIDSMA.html

Kors van Loon: Verzet in en om Dordt (1947)

Verslag gesprek Evers en verzetsman Hendrikse. In dossier Evers (Bureau J.O.T.)

Brief van Kors van Loon aan Diet Kloos over het verzetswerk van haar man en over de toedracht van hun arrestatie. In dossier Diet Kloos (Bureau J.O.T.)

Centraal archief bijzondere rechtspleging. Nationaal archief.

Evers, Hendricus (Harry) Maria geb. 20-5-1918 te Tilburg CABR: BRvC 735/48nv.nr. 748 I-VI PolZuiv: M.Leentvaar (2012)

Leen Reidsma