Vul een subtitel in

Verzetsgroep "Paul"


Reeds voor de order van de oprichting der BS begin september 1944 waren er volgens Kors van Loon besprekingen gevoerd tussen verschillende verzetsgroepen. In de Dordtse Wilhelminakerk werd de oprichtingsvergadering gehouden voor een nieuwe verzetsgroep. 

Uit de OD en LO werden diegenen die bereid waren tot gewapend verzet "op papier" overgeheveld naar de KP en dit werd de "verzetsgroep Paul". Dit was in juni 1944, na de geallieerde invasie.

Pieter Leendert Kooiman was de leider van deze verzetsgroep. Hij was een bedrijfsleider die naar eigen zeggen eind 1943 iets voor het verzet ging doen.

Toen de Binnenlandse Strijdkrachten werden opgericht ging het ledenbestand van de "verzetsgroep Paul" geheel over naar het "strijdend gedeelte" (BS-SG), waarvan Kooiman districtscommandant werd.

In zijn boekje "De balans van verzet in en om dordt" schrijft verzetsman G.J.de Vries op pagina 16 en 43 en 45 het volgende;

"Kooiman schrijft in de Dordtenaar van zaterdag 10 mei 1980, dat omstreeks juni 1944 de militaire verzetsgroep "Paul" werd opgericht. Hij spreekt van 1500 weerbare mannen. "Paul" (Kooiman) had dan gemakkelijk met 20 van hen Beinema kunnen bevrijden. Er was niets, de groep "Paul" bestond niet.

Onjuiste berichtgeving in de Dordtenaar van 10-5-1980.

"In deze krant maakte P.L. Kooiman de kapitale blunder door te schrijven dat Beinema in 1943 gearresteerd werd. De overval op het woonhuis van de familie Beinema vond op 18 april 1944 plaats, om 2.30 uur uiterlijk.

Tevens schreef Kooiman, dat er midden van 1944 1500 weerbare mannen tot de "verzetsgroep Paul" behoorden. Helaas heb ik geen enkele weerbare man voor het woonhuis van Beinema gezien, de dag dat de overval gepleegd werd. Ik liep alleen langs de woning en was geheel machteloos"

"De 1500 weerbare mannen , waar de heer P.Kooiman het in de Dordtenaar over had , en die ik tijdens de periode Beinema nooit ben tegengekomen, stonden dus een lange tijd na dolle dinsdag(toen de BS gevormd werd) op papier in het archief."